inapoi la documentatie

  

Mijloace fixe

 

 

Coduri de clasificare – mini-fereastra permite introducerea informatiilor corespunzatoare pentru codul de clasificare, denumire, durata minima, durata maxima, durata de amortizare (toate calculate in luni).

 

adaugare_cod

 

Vizualizarea acestora se realizeaza in dosar coduri de clasificare – ce cuprinde codul de clasificare (ele sunt alese dintr-un nomenclator oficial, stabilit de institutiile abilitate ale statului), denumirea (cladiri administrative, alte masini, unelte, etc), durata de amortizarea (cea care este practic „aleasa” de catre firma pentru tipul de mijloc fix), durata minima si durata maxima. Din aceasta fereastra se poate reveni la adaugarea unui cod de clasificare – in cazul in care apare un astfel de nou cod.

 

dosar


 

Adauga mijloc fix – aceasta forma se foloseste in momentul initializarii unei firmei noi in Smartis si se adauga din solduri initiale. Se introduce cod articol – este ales din dosar articole, de unde automat va fi „trasa” si denumirea pentru articolul respectiv.

 adauga_mijloc_fix

 

Se va completa un numar de inventar, se inscrie data punerii in functiune, nr. document, data document, valoare initiala, precum si durata ramasa (posibil ca deja mijlocul fix respectiv sa fi avut o perioada de amortizare).

 

Se alege codul de clasificare corespunzator pentru articolul respectiv din dosarul codurilor de clasificare al mijloacelor fixe, impreuna cu denumirea sa; automat vor fi completate duratele: minima, maxima, si durata amortizarii (cea aleasa).

 

Se indica valoarea amortizata, si in functie de aceasta si restul informatiilor introduse, se calculeaza automat valoarea ramasa, precum si amortizarea lunara.

 

De asemenea, se precizeaza contul de mijloace fixe (ex: 214), precum si contul prin care se amortizeaza (ex: 281*), prin trimitere la planul de conturi, de unde se vor alege conturile corespunzatoare.

 

In partea de jos a ferestrei exista posibilitatea de a aplica 2 bife: nu se amortizeaza (este posibil ca intr-o luna un anumit mijloc fix sa nu aiba utilizare, sa fie doar conservat, pastrat) si adauga in stoc, care initializeaza mijlocul fix si in stocuri, regasindu-se in gestiunea contabila 21*.

 


 

Mijloace fixe intrate in luna curenta neprelucrate

Din aceastra fereastra se initializeaza si se transfera in dosarul de mijloace fixe acele mijloace fixe care intra in luna respectiva de lucru in firma si urmeaza a fi inregistrate. Practic de aici se porneste pentru introducerea si stabilirea amortizarilor pentru noile mijloace fixe ce intra in firma. Datele de aici sunt preluate din receptii contabile.

 

Se apasa butonul start prelucrare – va genera automat lista cu mijloacele fixe neprelucrate.

 

Tabelat, ele vor contine urmatoarele informatii: cod articol, denumire, data punerii in functiune, tip amortizare (legislatia prevede acum amortizarea liniara), nr. document (factura) data intrarii, valoarea initiala, contul pentru Mijlocul fix.

 intrate_neprelucrate

 

Operatorul trebuie sa completeze nr. de inventar, codul de clasificare, durata de amortizare, amortizarea lunara, se amortizeaza prin contul, si responsabilul, dupa care poate sa salveze pozitiile respective, care astfel sunt prelucrate si dispar din aceasta fereastra, fiind vizibile in dosarul mijloacelor fixe.

 

Click dreapta in tabel permite aplicarea toate cu codul de cladificare..., care va completa automat, pentru toate pozitiile, codul de clasificare selectat. Tot cu click dreapta in tabel se poate aplica toate se amortizeaza prin..., care va preciza contul contabil prin care se vor amortiza toate pozitiile din tabel.

 


 

 

Dosar mijloace fixe

 Aici se regasesc toate mijloacele fixe. In partea de sus a ferestrei exista un filtru, cu optiunile de filtrare dupa nr. inventar, cod, denumire articol, cont de MF.

 

dosar_mf

 

In tabel se vor regasi toate informatiile cu privire la mijloacele fixe si anume: nr. inventar, cont gestiune, clasificare, centru de cost, centru, cod articol, denumire, cont MF, se amortizeaza prin..., nu se amortizeaza, valoare initiala, valoare amortizata, amortizare curenta (poate fi si 0, daca pentru unele mf deja s-a incheiat perioada de amortizare), valoare ramasa, durata ramasa, amortizare precedenta, cod clasificare, denumire clasificare, durata amortizarii, responsabil, data punerii in functiune, nr. document, data receptiei (care poate sau nu sa fie aceeasi cu data punerii in functiune), data casarii/vanzarii, casat/vandut, locatie.

 

optiuni_dosar 

Click dreapta in tabel ofera posibiltatea de a:

 

  • Aplica contul de gestiune – si amortizarile genereaza o cheluiala care trebuie repartizata. Se va selecata astfel din dosarul conturilor de gestiune – ex: 921 cheltuieli ale activitatii de baza;
  • Aplica clasificarea – din dosarul clasificarilor conturilor de gestiune – ex: 103, amortizarea mijloacelor fixe;
  • Aplica centru de cost – se alege din dosarul centre de cost - ex: logistica – 02;
  • Casare/vanzare mijloc fix – se va completa nr. document casare/vanzare, data casarii/vanzarii si se va salva. La inchiderea de luna, cand se vor calcula si mijloacele fixe, acel mijloc fix vandut/casat va fi scos din dosarul mijloacelor fixe si trecut in Istoric mijloace fixe, el nu numai ca este amortizat, dar nu se mai utilizeaza in firma;
  • Anula casare/vanzare mijloc fix – in cazul in care s-a gresit o casare, se poate reveni de aici si reface situatia;
  • Reevalua mijloace fix (in plus sau in minus) – se deschide o fereastra in care sunt trecute informatiile de identificare – nr. inventar, cod si denumire articol, precum si: valoarea initiala (ex: 9000), valoarea amortizata (2700), valoarea ramasa de amortizat (6480), amortizarea lunara (130) si durata ramasa (50 luni).
    • Daca se opereaza modifcare asupra mijlocului fix, sau este reevaluat – se completeaza valoarea reevaluata (500), care reprezinta diferenta intre valoare veche si valoarea noua (automat devine 9500) si corespunzator se vor calcula valoarea amortizata, valoarea ramasa, amortizarea lunara, precum si diferenta lunara de amortizare.

 

Partea de jos a ferestrei propune o serie de liste: listeaza amortizarile – deschide un formular tipizat ce contine in format tabelat, desfasuratorul cu amortizarile din luna, centralizator amortizari – contine conturile de mijloace fixe si totalurile pe fiecare din ele, precum si totalul general si centralizatorul pe conturi de mijloace fixe – contine in plus fata de centralizatorul amortizatilor si numarul de mijloace fixe pentru fiecare cont de mijloace fixe, precum si valorile initiale, valoarea amortizata, si valoarea ramasa de amortizat.

 

Se poate tipari toata fereastra continand toate coloanele propuse in dosar, sau prin selectie, doar cele care intereseaza.

 


  

Prelucrare amortizari luna

Fereastra contine aceleasi informatii ca in cazul dosarului de mijloace fixe. Din partea de jos se se realizeaza prelucrarea prin apasarea butonului start amortizare, care va realiza calculatiile pentru luna curenta. (operatiunea trebuie realizata si cand se realizeaza o reevaluare a mijloacelor fixe, pentru a stabili corect amortizarea lunara).

 prelucrare_amortizare

 

Se poate si reveni asupra acestei operatiuni, prin apasarea butonului urmator, anuleaza amortizarea.

 

In partea dreapta jos se gaseste si butonul operatii contabile prin care se genereaza notele contabile corespunzatoare – in fereastra deschisa este precizat contul debitor (clasa 6, cheltuieli), contul creditor si valoarea corespunzatoare.

(In modulul de productie, odata realizata prelucrarea amotizarilor, se vor regasi cheltuielile pe fiecare centru de cost, fiecare cheltuiala fiind repartizata in concordanta – la it, la logistica etc).

 

Butonul repartizare pe centre de cost – va trimite amortizarea pe centrele de cost aferente pentru fiecare mijloc fix.

 


 

Istoric mijloace fixe

Aici sunt prezentate toate mijloacele fixe atat prezente, cat si cele care au fost casate/vandute, continand in mod tabelat toate informatiile referitoare la un mijloc fix.

 


 

Reevaluare mijloace fixe

Fereastra este un dosar in care apar mijloacele fixe reevaluate, cu toate informatiile corespunzatoare, cu valorile avute inainte de operatiune (initiala, amortizata), cat mai ales cu cele de dupa (reevaluata, amortizarea in luna, in luna dupa reevaluare, diferente de amortizare lunara).

In partea de jos exista posibilitatea de a modifica sau sterge o reevaluare efectuata.